INICI
SERVEIS I PRODUCTES
Avaluació de competències
Desenvolupament de persones
Consultoria d'Organitzacions
METODOLOGIA
EQUIP
ACTUALITAT
ARTICLES
CONTACTE
 
 
 
     
  Avís Legal  
     
 

 
ANNEX I
 
Informació general sobre el prestador del servei
 

Als efectes del previst en la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d'ara endavant, la LSSICE), es posa en coneixement de l'usuari, (d'ara endavant, l'USUARI), que accedeix a aquesta pàgina web amb el domini, "www.bcnconsultores.com", (d'ara endavant, la WEB), la següent INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL PRESTADOR DEL SERVEI:

  • Denominació social: BCN CONSULTORES EN DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS, S.L.U. ", (d'ara endavant, BCN CONSULTORES).
  • Domicili: Carrer Aribau, 80 6-2, 08036 Barcelona
  • C.I.F.: núm. B-62.845.029.
  • Tels.: 93.238.79.47
  • Correu: info@bcnconsultores.com
  • Inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 34472 Foli 142 Fulla 247776 Inscripció 1ª

Així mateix, BCN CONSULTORES informa a l'USUARI dels següents termes i condicions:

 

 
1. Condicions generals d’ús de la web
 

Els continguts, activitats comercials i serveis, en general, prestats, a través de la WEB estan sotmesos als termes i condicions previstos en aquest "Avís Legal/Protecció de Dades" (d'ara endavant, l'AVÍS), i compleixen amb la vigent legislació espanyola, en especial, amb la LSSICE esmentada i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, la LOPD).

En conseqüència, el simple accés i utilització de la WEB per qualsevol persona implica l'atribució de la condició d'USUARI i l'acceptació plena de tots els termes i condicions recollits en aquest AVÍS des del mateix moment que s'accedeix a la WEB.

L'accés a la WEB, així com la sol·licitud de tot tipus d'informació són totalment gratuïts.

 
 
2. Política de privacitat
 

BCN CONSULTORES no trafica ni obté dades de caràcter personal a través de la WEB.

No obstant això, per a aquells persones que estiguessin interessades en les ofertes de treball publicades en la WEB els informem que, als efectes de la LOPD, les dades facilitades, (mitjançant currículums, proves psicotècniques i/o d'aptitud, etc.) a BCN CONSULTORES amb motiu de la seva participació en un procés de selecció passessin a formar part d'un fitxer sota la responsabilitat de l'esmentada empresa.

La finalitat del fitxer és gestionar i desenvolupar la Borsa de Candidats de BCN CONSULTORES i els processos de selecció i avaluació que duu a terme l'esmentada empresa per als seus clients.

Per protegir la intimitat dels USUARIS, queda prohibida la tramesa de qualsevol dada referent a la seva ideologia, religió, creences, origen racial, salut, i vida sexual.

L'USUARI podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili social de BCN CONSULTORES o a l’ adreça de correu-e que consten en la informació general d'aquest AVÍS.

 

 
 

3. Política de correus comercials

 
D'acord amb la LSSICE, BCN CONSULTORES no realitza pràctiques de spam, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'USUARI.

No obstant això, l'esmentada autorització podrà ser revocada en qualsevol moment per l'USUARI mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili social de BCN CONSULTORES o a l’adreça de correu-e que consten en la informació general d'aquest AVÍS.

Alhora, s'informa a l'USUARI que sigui, alhora, client de BCN CONSULTORES que, d'acord amb la LSSICE, les seves dades poden ser utilitzades per enviar-li els esmentats correus comercials per via electrònica, sense el seu previ consentiment, sempre que versin sobre productes o serveis similars als quals inicialment van ser objecte de contractació. No obstant això, el USUARI/client podrà oposar-se en qualsevol moment a la tramesa dels esmentats correus comercials mitjançant el mateix procediment assenyalat en el paràgraf anterior.

 
 
 
4. Cookies i links
 

Aquesta pàgina web no utilitza cookies per recollir dades personals.

BCN CONSULTORES no és la titular dels altres llocs de la Xarxa als que es pugui accedir mitjançant la utilització de links o hipervincles haguts en la WEB. En conseqüència, l'USUARI accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat als seus respectius continguts i condicions d'ús.

 
 
 

 
 

Tornar

 

 
     
  Accessos  
     
 
Aula Virtual
Processos de Selecció
Avaluacions
 
     
   
     
  Actualitat  
     
   
     

Avís legal/Política de privacitat